O SZKOLE
NASZA SZKOŁA

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 
DANE ADRESOWE, POŁOŻENIE NA MAPIE
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Gallusa 5
40- 594 Katowice
tel./fax. 252-11-18
e-mail:sp5@sp5.katowice.pl

sekretariat czynny od 7'30 do 15'30
DOJAZD DO SZKOŁY
- autobusami linii nr 9, 10, 11, 12, 37, 48, 138, 154, 238, 296, 297, 657, 689, 812 – przystanek Brynów Wincentego Pola
- samochodem – wjazd na parking szkolny od strony ul. W. Pola
LOKALIZACJA
Lokalizacja szkoły przyjazna dziecku.
Szkoła usytuowana jest w pobliżu ul. Mikołowskiej w bezpiecznej odległości od drogi.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 oraz Hala Sportowa.