LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW SPOZA REJONU
ROK SZKOLNY 2020/2021- POBIERZ TUTAJ!


LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM- POBIERZ TUTAJ!

WNIOSEK- ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ- POBIERZ TUTAJ!
UWAGA!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach informuje, że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Prosimy rodziców/opiekunów o bieżące śledzenie strony internetowej szkoły celem zapoznania się z zasadami rekrutacji elektronicznej.

Zasady rekrutacji uczniów rok szkolny 2020/2021

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja

do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji informujemy:

- rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego: Vulcan,  należy zalogować się na https://katowice.podstawowe.vnabor.pl 
lub

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add
lub
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News

wypełnić, a następnie wydrukować dokumenty i złożyć je w placówce.

Możliwość zalogowania do systemu dostępna będzie od dnia 23 marca 2020 r. od godz. 9.00.

1. Istnieje możliwość przekazania podpisanego wniosku papierowego poprzez włożenie go wraz z oświadczeniami do skrzynki podawczej znajdującej przy wejściu głównym do szkoły w godz. 9.00 – 10.00. lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy sp5@sp5.katowice.pl

2. W razie pytań  prosimy kontaktować się poprzez adres emaliowy: 

sp5@sp5.katowice.pl , lub tel. 32 252 11 18.

TERMINY REKRUTACJI:

- od 23 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. - zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- od 23 kwietnia 2020 r. do 5 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka, potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia