SKŁAD RADY RODZICÓW
  PRZEWODNICZĄCA
  P. KATARZYNA MASŁOWSKA
  ZASTĘPCA
  P. AGNIESZKA ROSTAŃSKA
  SKARBNIK
  P. MAGDALENA ZIENKIEWICZ
  SEKRETARZ
  P. IWONA NIEDBAŁ
  KOMISJA REWIZYJNA
  P. MARTA KRÓL
  P. KATARZYNA NIECZYPEROWICZ
  P. AGNIESZKA SUCHECKA
  NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
  wkrótce informacja